La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ofereix un programa d'estudis que s'imparteix a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) per a obtenir un títol oficial de màster en Màster Internacional en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats (AMASE), en col·laboració amb altres universitats europees, en el marc del programa europeu Erasmus Mundus.

El màster proporciona una formació avançada en el camp de la ciència i l'enginyeria de materials, que inclou l'estudi de l'estructura, les propietats, el processament i les aplicacions dels materials.

Els estudis permeten obtenir un doble diploma, corresponent a les dues universitats en què l'alumne està registrat. Els estudis s'han de realitzar obligatòriament en dues de les quatre universitats següents:

    • Universitat Politècnica de Catalunya, UPC (Espanya)
    • Universität des Saarlandes, UdS (Alemanya)
    • Lulea University of Technology, LUT (Suècia)
    • Institut National Polytechnique de Lorraine, INPL (França)

 

Per a més informació sobre el màster internacional consultar: http://www.amase-master.net (International Erasmus Mundus Master Degree AMASE)

 

Mobilitat:

El programa conjunt Joint European Master Programme in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) de les universitats de Saarbrücken (Saarland University, Alemanya), Lulea (Lulea University of Technology, Suècia), Nancy (National Polytechnic Institute of Lorraine, França) i Barcelona (Technical University of Catalonia, UPC, Espanya) és un màster amb mobilitat obligatòria.


El màster, de dos anys de durada, implica estudis a l'àrea de la ciència i enginyeria dels materials en dos de les universitats del consorci. El primer any s'ha de realitzar íntegrament en una universitat, mentre que el tercer semestre ha de realitzar-se obligatòriament a una altra universitat del consorci. El quart semestre (tesi de màster) es pot realitzar tant a la universitat del primer any com a la universitat on s'ha realitzat el tercer semestre.